Vuoden 2015 kalastusmatkailuyritys -kilpailu

VUODEN 2015 KALASTUSMATKAILUYRITYS -KILPAILUSSA PÄÄPALKINTO 3.000 EUROA!

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry. yhteistyökumppaneineen haluaa kehittää Suomen kalastusmatkailua.
Kutsumme kaikkia kalastusmatkailusta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan Vuoden 2015 kalastusmatkailuyritys – kilpailuun. Esimerkillistä toimintaa osoittaneelle kilpailun voittajalle myönnetään VisitFinlandin lahjoittama 3.000 euron palkinto. Vuoden kalastusmatkailuyritys -palkinnon hakumenettely on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille, niin yksityisille henkilöille, ryhmille, yrityksille kuin yhteisöillekin. Osallistuvien yksityishenkilöiden täytyy olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Palkintoa voi hakea joko yritys itselleen tai sitä voi kuka tahansa ulkopuolinen ehdottaa hyväksi havaitsemalleen kohteelle. Perusteltuja ehdotuksia voi tehdä useampiakin.

Kilpailun tavoitteena on etsiä ja palkita:

- innovaatio- ja kehityskyvyltään
- kekseliäiltä markkinointiponnistuksiltaan
- kestävän kehityksen mukaisilta ympäristö- ja laatunormeiltaan
- ohjelmatarjonnaltaan
- palvelukonseptiltaan ja -alttiudeltaan
- medianäkyvyydeltään
- monipuoliselta kielitaidoltaan ja/tai
- yleiseltä toiminta-ajatukseltaan

poikkeuksellisen mallikkaita kalastusmatkailuyrityksiä, joiden esimerkin avulla voidaan lisätä kalastusmatkailun houkuttelevuutta ja edistää laajemminkin kalastusta harrastuksena Suomessa.
Palkittava kalastusmatkailuyritys voi olla liikevaihdoltaan iso tai pieni, yhden hengen opaspalvelu tai monikymmenpäinen majoitus/ohjelmayritys, joka tarjoaa kalastuksesta kiinnostuneille asiakkailleen kalastuspalveluja. Se voi olla keskittynyt kotimaisten tai ulkomaalaisten kalastusmatkailijoiden palvelemiseen. Yrityksen palveluvalikossa voi olla äärimmäisen erikoistuneiden kalastajaryhmien opastaminen tai monipuolisten, laajalle yleisölle tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen jne.

Hyvin perustellut ehdotukset on lähetettävä helmikuun 20. päivään 2015 mennessä sähköisellä lomakkeella internetissä.

Halutessasi voit myös lähettää ehdotuksesi osoitteeseen:
Kalastusmatkailun osaamiskeskus ry. c/o Juha Kemppainen
Asematie 12 A 5
02700 Kauniainen
tai sähköpostitse osoitteeseen juha.kemppainen@matkailunkehitys.com

Arviointiryhmässä toimivat Excecutive Vice President Jaakko Lehtonen VisitFinlandista puheenjohtajana ja jäseninä Kai Samanen, Juha Kemppainen ja Seppo Suuronen Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:stä, tiedottaja Jaana Vetikko Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, tuottaja Aki Vepsäläinen Sevent Oy:stä, tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen Haaga-Perhosta ja kalastusopas Mika Vornanen Haukikoira Oy:stä. Arviointiryhmä voi jakaa myös kunniamainintoja harkintansa mukaan. Päätöksiin ei voi hakea muutosta. Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:llä on oikeus julkistaa palkittavat ja tarvittaessa jättää palkitsematta yhtään ehdotusta.

Palkinnon voittaja julkistetaan Kalastus 2015 – messujen yhteydessä 6. maaliskuuta 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

Tietoja Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n aiemmin järjestämistä Kalastusmatkailun innovaatiokilpailuista ja niiden voittajista on julkaistu www.suomenkalastusmatkailu.fi -sivustolla.

Lisätietoja:
Juha Kemppainen
050 505 5369
juha.kemppainen@matkailunkehitys.com