Satuhahmot tärkeitä matkailupalveluiden myynnissä lapsiperheille

Matkakohteen satuhahmot vaikuttavat merkittävästi matkakohteen valintaan, kertoo tuore kuluttajatutkimus.  Neljä viidestä matkaa suunnittelevasta lapsiperheestä ottaa etukäteen selvää matkakohteen satuhahmoista ja tekee suurelta osin ostopäätökset hahmoon tukeutuen.

Ensimmäistä kertaa Suomessa toteutetun tutkimuksen toteuttivat lapsiperhemarkkinointiin erikoistunut Kids Factory sekä matkailu- ja palvelualan osaajia kouluttava Haaga-Perho. Tutkimuksen mukaan matkaa suunnittelevien, yli 4-vuotiaiden lasten perheet selvittävät mitä hahmoja kohteissa on, tuntevat enemmän luottamusta matkakohteen sopivuudesta perheelle ja kokevat, että hahmojen käyttö mainonnassa helpottaa perheen matkakohteen valintaa.

Erilaisia satuhahmoja on käytetty matkailupalveluiden myynnissä jo kauan, ja monet perhekohteet ovat rakentuneet jonkin olemassa olevan hahmokonseptin ympärille. Kids Factoryn toimitusjohtajan Teemu Kohon mukaan satuhahmoihin liittyvää markkinointipotentiaalia on kuitenkin vielä paljon hyödyntämättä.

”Kun matkailutuotetta rakennetaan, yksi hahmopohjaisen markkinoinnin perusajatuksista on saada oma henkilökunta ymmärtämään ja palvelemaan paremmin perheitä. Asia jää kuitenkin kesken, jos hahmojen näkymistä asiakaspolussa ei mietitä, sillä tutkimuksenkin mukaan perheet kokevat hahmomarkkinoinnin mielekkääksi ja kertovat sen myös ohjaavan matkavalintojaan.”

Kohon mukaan hahmomarkkinoinnin näkökulmasta katsoen hahmoa kannattaa pyrkiä jalkauttamaan näkyviksi sisällöiksi eri paikkoihin, jotta hahmo alkaa ”elämään” matkailun lisäksi myös perheiden muussa arjessa.

“Tunnetuimpien hahmojen yhteinen tekijä on hahmon ympärille rakentuva sisältö. Näyttäisi siltä, että mitä enemmän hahmokonsepti rakentuu monipuolisiksi sisältötuotteiksi ja asioiksi (kuten musiikki, kirjat, lelut yms.), sitä suurempi on sen tunnettuus. Hahmot, jotka ovat syntyneet ja kehittyneet aikaa myöten myös muihin sisältöalueisiin, omaavat selkeästi suurimman tunnettuuden. Tunnetuimmaksi hahmoiksi nousivat 18 hahmon joukosta Muumimaailma, Koiramäki/Herra Hakkarainen, Ti-Ti-Nalle ja Ville Viking ”, sanoo Haaga-Perhon tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen.

Suomessa alettiin 2000-luvun alkupuoliskolla kehittämään systemaattisemmin hahmoja matkailutuotteiden markkinointiin. Ajankohtaan liittyy olennaisesti lapsiin kohdistuvan markkinoinnin vahva tulo Suomeen. Satuhahmotutkimus luotaa erityisesti matkailupalveluiden kannalta olennaista hahmomarkkinointia ja sen merkitystä perheiden matkustusmotiiveihin. Tutkimus antaa suuntaviivat oman hahmokonseptin kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun. Tutkimuksen avulla pääsee myös vertailemaan hahmoja muihin toimialan hahmoihin – miksi jotkut hahmot ovat tunnetuimpia kuin toiset?  Tutkimuksen toteutukseen osallistui myös Suomen Tuotetieto Oy.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö Haaga-Perho
petteri.ohtonen@haagaperho.fi, 040-826 8183