Maakuntien Parhaat, ISO-sertifikaatti ja EFQM- ja Malcom Baldrige-mallit

OVATKO MAAKUNTIEN PARHAAT JA LAATUTONNI KILPAILEVIA OHJELMIA?

Maakuntien parhaat ja Laatutonni eivät ole kilpailevia, vaan vaihtoehtoisia ohjelmia. Molemmat ohjelmat tähtäävät samaan päämäärään - yritysten laadun kehittymiseen. Mikäli yritys on saanut Maakuntien Parhaat -sertifioinnin, ja se on auditoitu viimeisen 2 vuoden sisällä, pääsee yritys mukaan Laatutonni-ohjelmaan pelkän itsearvioinnin läpikäymällä.

Yhteistyö toimii myös toisin päin. Laatutonni-yritys saa hakemuksesta, ilman erillistä auditointia, Maakuntien Parhaat -tunnuksen täyttäessään tunnukselle asetetut kotimaisuusaste- ja MALO-luokitusvaatimukset. Maaseutukeskusten laatuneuvoja auditointi tehdään vain, mikäli Laatutonni-auditoinnista on kulunut yli vuosi tai hakemuksen dokumenttien perusteella on syytä tarkistaa vaatimusten täyttyminen.

MITEN LAATUTONNI-VALMENNUS EROAA ISO-STANDARDIEN MUKAISESTA KEHITTÄMISESTÄ?

Laatutonni-valmennus soveltuu erinomaisesti täydentäväksi laatuvalmennukseksi myös niille yrityksille, jotka käyttävät ISO-standardeja, sillä ISO-arviointiperusteet tulisi nähdä osana laatupalkintoarviointiperusteita. ISO-sertifikaatti vastaa noin 150 pistettä tuhannesta mahdollisesta Baldrige-arviointiperusteiden pisteestä (Brown 1995). Useimmat ISO-standardien aiheet on käsitelty Baldrige-arviointiperusteiden kohdassa "Prosessien hallinta" ISO-standardeissa painotetaan hyvin voimakkaasti järjestelmiä ja dokumentointia. Laatupalkintomallit ovat sallivampia - mutta toisaalta kattavampia.

Mikäli yritys on jo saanut ISO-sertifikaatin toiminnalleen, pääsee se mukaan Laatutonni-ohjelmaan pelkän itsearvioinnin (1 pv) läpikäymällä ja ottamalla LaatuVerkon käyttöönsä.

MITEN LAATUTONNI SOVELTUU EFQM- JA MALCOM BALDRIGE-MALLEIHIN?

Laatutonni-valmennus pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokilpailukriteeristöihin.
Tällä hetkellä Suomessa matkailualalla on käytössä ainakin sekä USA:n kansallinen
Malcom Baldrige -malli että sen eurooppalainen versio EFQM. Erot järjestelmien
välillä ovat lähinnä painotuksellisia, sisällöt vastaavat näissäkin kahdessa mallissa toisiaan.

Laatutonni-valmennukset antavat hyvät lähtökohdat jatkuvalle laadun kehittämistyölle
molemmissa tapauksissa. Laatutonni-valmennuksessa käydään läpi kaikki ne oleelliset
osiot, jotka löytyvät niin Malcom Baldrige -mallista kuin sen eurooppalaisesta versiostakin.

Valmennus alkaa aina Malcom Baldrige-malliin pohjautuvalla itsearvioinnilla, jonka
avulla löydetään tehokkaasti yrityksen kehittämiskohteet laadun osalta.