Laatutonni

Laatutonni on matkailualalle räätälöity laatuohjelma, joka pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin. Laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa yrityksen henkilöstöä valmennetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja.

Yksi valmennuksen tavoitteista on, että yritys ja sen henkilöstö oppii itsenäisesti kehittämään tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua valmennuksen jälkeen.

LaatuVerkko on matkailualalle räätälöity tunnuslukuvertailujärjestelmä, jossa yritys voi seurata LaatuVerkossa omia tuloksiaan ja tehdä vertailuja kilpailijoihin maakohtaisesti, maakuntakohtaisesti, aluekohtaisesti, projektikohtaisesti, ryhmäkohtaisesti tai toimialakohtaisesti asiakastyytyväisyydestä, henkilöstötyytyväisyydestä, omistajatyytyväisyydestä jne.

Laatutonni diplomin saannin edellytyksenä on palautteenkeruujärjestelmä, joko LaatuVerkko tai jokin muu todennettavissa oleva järjestelmä.

MISTÄ LAATUTONNI ALKOI?

Suomen matkailun laatupolitiikan ja sen toteuttamisohjelman suunnitteluhanke sai alkunsa vuonna 2001 Matkailun edistämiskeskuksen aloitteesta. Hankkeen tarkoituksena oli nostaa matkailupalveluiden laatu niiden hintaa vastaavalle tasolle. Työtä vauhdittamaan käynnistettiin "Laatutonnin" suunnitteluprojekti. Laatutonnille asetettiin tavoitteeksi luoda matkailun pk-yrityksille yhtenäisiä laatukriteereitä ja mittareita, jotka soveltuvat laajalti elinkeinon eri sektoreihin ja eri yrityksiin. Laatutonni-vision mukaan koulutuksen, kenttäohjauksen ja muun tuen avulla tuhat yritystä on mukana ohjelmassa muutamassa vuodessa. Projektille asetetuista tavoitteista tärkeimpiä oli myös se, että Laatutonni-valmennuksen jälkeen yritys kykenee itse jatkamaan ja ylläpitämään systemaattista laatutyötä.

LAATUTYÖLLÄ MENESTYKSEEN

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla. Hyvän ja erinomaisen laatutason saavuttamiseksi tarvitaan työkaluja ja laatutason osoittamiseksi muille, tunnustuksia ja diplomeja. Laatutonni-diplomi, sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä esim. ISO 9001 tai jokin muu osoitus yrityksen laatujärjestelmästä antaa uskottavuutta kansainvälisilläkin markkinoilla.

TEHOKKAAT TYÖKALUT

Laatutonni-valmennuksissa käytetään tehokkaita ja käytännönläheisiä työkaluja. Itsearvioinnilla tunnistetaan kehittämiskohteet ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa itsearviointi toimii sisäisen laatuauditoinnin työkaluna. Valmiit ja ketterät työpohjat helpottavat dokumentointia. Yrityksen oma palautteenkeruujärjestelmä tai LaatuVerkko on työväline laadun kehittymisen seurantaan ja siihen tärkeimpään: asiakkaan kuuntelemiseen yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

YRITYSRYHMÄT SUOSITTUJA

Laatutonni yritysryhmävalmennukset ovat suosittuja monestakin syystä. Yritysryhmän sisäinen verkottuminen valmennuksen aikana tuo yrittäjien toimintaan kaivattua keskusteluyhteyttä muiden yrittäjien kanssa. Yritysryhmävalmennus soveltuu parhaiten 4–10 henkilötyövuotta ympärivuotisesti työllistäville yrityksille. Yli 10 hengen yrityksille suosittelemme ensisijaisesti Laatutonnin yrityskohtaista valmennusta.

LAATUTONNI SOVELTUU MYÖS KETJUYRITYKSILLE

Laatutonni-valmennus on toimiva konsepti myös ketjun sisäiseen kehittämiseen. Laatutonnin itsearviointi on hyvä työväline ketjun yksiköiden työympäristön kehittämisalueiden kartoittamisessa. Laatutonni ei kilpaile ketjukonseptin kanssa, vaan tuo siihen täydennystä ja tehoa sen kehittämiseen.